درباره ی ما

درباره اینستابنر

یکی از ابزارهای مهم تبلیغاتی، شبکه های اجتماعی به خصوص اینستاگرام است. طبیعتا جایی که افراد حضور دارند جای حضور کسب و کارهاست. همچنین هزینه های یک تبلیغ در فضای مجازی بسیار بسیار پایین تر از تبلیغات در محیطهای فیزیکی است.

ما به پشتوانه 6 سال تجربه تبلیغات و بازاریابی (14سال حضور در وب) بنر اینستاگرام شما را با بالاترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان طراحی خواهیم کرد.

سعی خواهد شد بنر شما در کنار چشمگیر بودن اثربخشی بالایی داشته باشد تا بتواند شما را به هدفتان از تبلیغ برساند.

image
image
هیچوقت
متوقف
نشو!